KVKK Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMU

 

Başvuru Tarihi:...... /...... / ........

      Kendisine ait “Kişisel Verinin Talebi”

      Başkasına ait “Kişisel Verinin Talebi” halinde (19 yaşından gün almamış ise ebeveynleri ya da velayet sahibi, vesayet altında ise vasisi, ilgili kişinin bu yönde açıkça vekalet vermiş olduğu kişiler) (Vekâleten talep edilmesi durumunda vekâletname veya yetkili kişinin yetkisini gösterir belgenin olması gerekmektedir.)

 

  1. Başvuruda Bulunan Kişinin İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı:  

Doğum Tarihi:

T.C. Kimlik No :

Telefon Numarası: 

E-posta Adresi: 

Adres: 

  1. Kişisel Verinin Sahibinin;

  Adı Soyadı:  

Doğum Tarihi:

T.C. Kimlik No : 

Telefon Numarası: 

E-posta Adresi: 

Adres:

 

  1. Bahat Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi İle Olan İlişkinizi Belirtiniz.

            Müşteri        Eski Çalışan       Üçüncü Taraf       Diğer (açıklayınız.)

 

  1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz:
İmza:

  1. Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz:

          Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

          E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

         Elden teslim almak istiyorum.

 

  1. Açıklama

Bu formu doldurarak,

  1. İmzalı bir örneğini Çakıl Mah.,Elbasan Cad., No:130/1 Çatalca, İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,

  2. info@orca.com.tr adresine elektronik imzanızı kullanarak sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

İşbu başvuru formu, Bahat Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Bahat Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için kliniğimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. İşbu form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Bahat Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.


Bahat Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Tarafından Doldurulacaktır.

Tarih: 

Teslim Alanın Adı Soyadı: 

İmza: 
https://www.traditionrolex.com/43